Các máy in khổ lớn

  • 1
  • 2

Chọn một trong các dòng sản phẩm máy in khổ lớn sau:

Xem sản phẩm:

Máy in khổ lớn (In Màu)  

Các loại máy in khổ lớn (Máy in màu khổ lớn) được sử dụng để in các tài liệu, đồ họa, bản vẽ thiết kế khổ lớn

Large format printers (Black & white)  

Large format printers for monochrome technical large format documents, geographical maps and drawings.

Large format printers (Display graphics)  

Large format colour photographic printers for indoor and outdoor display graphics applications.

Máy in khổ lớn (Chức năng quét & hoàn thiện)  

Các loại máy in khổ lớn (Có chức quét & hoàn thiện bản gốc) được sử dụng như một loại máy in khổ lớn in các tài liệu & bản vẻ khổ lớn