Hệ thống in sản xuất (đen trắng)

Là một chiếc máy in đen trắng số hóa với tốc độ in cao, chiếc máy in này có thể in với số lượng lớn, chi phí hiệu quả khi in thương mại hay in chuyên dụng

In đen trắng

Đây là chiếc máy in và sao chụp đen trắng với hai loại nạp giấy đảo mặt và cắt giấy. Nó có thể in với chất lượng và tốc độ cao, rất thích hợp khi in thương mại hoặc sử dụng trong các công ty.

Máy in công nghiệp

Máy in công nghiệp in giấy cắt và giấy cuộn và các máy in màu dành cho ngành in dịch vụ, in đồ họa và các nhà in. Phần mềm quản lý in ấn, in thử trước khi sản xuất và quản lý các công đoạn in ấn và lưu trữ các tác vụ in.

In sản xuất – giấy nạp và giấy cắt

Chiếc máy in sản xuất đen trắng với loại nạp giấy và cắt giấy rất thích hợp cho mục đích in thương mại, in bản vẽ đồ họa, in thương mại và sử dụng trong các công ty. Nó được trang bj nhiều chức năng hoàn thiện bao gồm đóng sách mỏng, đóng sách, xếp giấy, dập ghim, đục lỗ và gâp giấy.