About EOS accessories

Owning an EOS camera gives you access to the world’s most comprehensive SLR accessory system. From the acclaimed Speedlite range of external flash units to wireless file transmitters, the EOS system provides everything you need to advance your creativity and enhance your workflow.
 • 1
 • 2
 • 3

Tìm kiếm Phụ kiện EOS

Battery Grip

Battery Grip BG-E5

Battery Grip BG-E5

VND 3,670,000.00
 • Dành cho máy EOS 450D, EOS 500D, EOS 1000D
Hình lớn hơn và mô tả >
Battery Grip BG-E6

Battery Grip BG-E6

VND 7,410,000.00
 • Dành cho máy EOS 5D Mark II
Hình lớn hơn và mô tả >
Battery Grip BG-E7

Battery Grip BG-E7

VND 4,950,000.00
 • Dành cho máy EOS 7D
Hình lớn hơn và mô tả >

Battery Pack

Battery Pack BP-511A

Battery Pack BP-511A

 • Dành cho máy EOS 5D, EOS 20D, EOS 30D, EOS 40D, EOS 50D
Hình lớn hơn và mô tả >
Battery Pack LP-E4

Battery Pack LP-E4

VND 3,380,000.00
 • Dành cho máy EOS 1Ds Mark III, EOS 1D Mark III, EOS 1D Mark IV
Hình lớn hơn và mô tả >
Battery Pack LP-E5

Battery Pack LP-E5

VND 1,740,000.00
 • Dành cho máy EOS 450D, EOS 500D, EOS 1000D
Hình lớn hơn và mô tả >
Battery Pack LP-E6

Battery Pack LP-E6

VND 2,680,000.00
 • Dành cho máy EOS 5D Mark II, EOS 7D
Hình lớn hơn và mô tả >

Remote Control

Remote Switch Adapter RA-N3

Remote Switch Adapter RA-N3

 • Dành cho máy (bán chuyên nghiệp-) chuyên nghiệp (xem mô tả)
Hình lớn hơn và mô tả >
Remote Switch RS-60E3

Remote Switch RS-60E3

 • Dành cho máy EOS 100D, EOS 300D, EOS 350D, EOS 400D, EOS 500D
Hình lớn hơn và mô tả >
Remote Switch RS-80N3

Remote Switch RS-80N3

 • Dành cho máy (bán chuyên nghiệp-) chuyên nghiệp (xem mô tả)
Hình lớn hơn và mô tả >
Timer Remote Controller TC-80N3

Timer Remote Controller TC-80N3

 • Dành cho máy (bán chuyên nghiệp-) chuyên nghiệp (xem mô tả)
Hình lớn hơn và mô tả >
Wireless Controller LC-5

Wireless Controller LC-5

 • Dành cho máy (bán chuyên nghiệp-) chuyên nghiệp (xem mô tả)
Hình lớn hơn và mô tả >
Wireless Remote Controller RC-1

Wireless Remote Controller RC-1

 • Dành cho máy EOS 5D Mark II, EOS 300D, EOS 350D, EOS 400D, EOS 450D, EOS 500D
Hình lớn hơn và mô tả >
Wireless Remote Controller RC-5

Wireless Remote Controller RC-5

 • Dành cho máy EOS 5D, EOS 5D Mark II, EOS 300D, EOS 350D, EOS 400D, EOS 500D
Hình lớn hơn và mô tả >

Speedlite

Macro Ring Lite MR-14 EX II

Macro Ring Lite MR-14 EX II

 • Sử dụng cho tất cả các máy ảnh EOS
Hình lớn hơn và mô tả >
Macro Ring Lite MR-14EX

Macro Ring Lite MR-14EX

 • Dành cho máy ảnh EOS
Hình lớn hơn và mô tả >
Macro Twin Lite MT-24EX

Macro Twin Lite MT-24EX

VND 28,270,000.00
 • Dành cho máy ảnh EOS
Hình lớn hơn và mô tả >
Speedlite 270EX

Speedlite 270EX

 • Dành cho máy ảnh EOS
 • Guide number: 27 (m/ISO 100)
Hình lớn hơn và mô tả >
Speedlite 320EX

Speedlite 320EX

 • Dành cho máy ảnh EOS
Hình lớn hơn và mô tả >
Speedlite 430EX II

Speedlite 430EX II

VND 10,070,000.00
 • Dành cho máy ảnh EOS
 • Guide number: 43 (m/ISO 100)
Hình lớn hơn và mô tả >
Speedlite 430EX III

Speedlite 430EX III

 • Dành cho máy ảnh EOS
Hình lớn hơn và mô tả >
Speedlite 430EX III-RT

Speedlite 430EX III-RT

 • Dành cho máy ảnh EOS
Hình lớn hơn và mô tả >
Speedlite 580EX II

Speedlite 580EX II

VND 16,270,000.00
 • Dành cho máy ảnh EOS
 • Guide number: 58 (m/ISO 100)
Hình lớn hơn và mô tả >
Speedlite 600EX

Speedlite 600EX

 • Dành cho máy ảnh EOS
Hình lớn hơn và mô tả >
Speedlite 600EX II-RT

Speedlite 600EX II-RT

 • Để sử dụng với tất cả các máy ảnh EOS
Hình lớn hơn và mô tả >
Speedlite 600EX-RT

Speedlite 600EX-RT

 • Dành cho máy ảnh EOS
Hình lớn hơn và mô tả >

Wireless File Transmitter

Wireless File Transmitter WFT-E2

Wireless File Transmitter WFT-E2

 • Dành cho máy EOS 1Ds Mark III, EOS 1D Mark III
Hình lớn hơn và mô tả >
Wireless File Transmitter WFT-E3

Wireless File Transmitter WFT-E3

 • Dành cho máy EOS 40D, EOS 50D
Hình lớn hơn và mô tả >
Wireless File Transmitter WFT-E4 II

Wireless File Transmitter WFT-E4 II

 • Dành cho máy EOS 5D Mark II
Hình lớn hơn và mô tả >
Wireless File Transmitter WFT-E5

Wireless File Transmitter WFT-E5

 • Dành cho máy EOS 7D
Hình lớn hơn và mô tả >

Electronic View Finder

EVF-DC1

EVF-DC1

 • Để sử dụng với máy ảnh Powershot G1 X Mark II, Powershot G3 X và EOS M3
Hình lớn hơn và mô tả >
EVF-DC2

EVF-DC2

 • Để sử dụng với máy ảnh PowerShot G1 X MK II, PowerShot G3 X MK II, EOS M3 và EOS M5
Hình lớn hơn và mô tả >
Bạn có thể so sánh tới ba sản phẩm. Đầu tiên hãy loại bỏ một sản phẩm khác, và sau đó lựa chọn sản phẩm này
Thông tin tham khảo tóm tắt. Xem thêm trong chi tiết thông số kỹ thuật sản phẩm. Tất cả giá trên theo giá lẻ VND