Hộp mực / Lọ mực

Hộp mực / Lọ mực

Sử dụng mực in chính hãng của Canon cho các máy in phun để đạt được các bản in tươi, đẹp và bền. Mực chính hãng được phát triển song song với các đầu in của Canon nhằm tránh các hiện tượng tắc, nghẽn vòi phun. Sử dụng mực in chính háng sẽ giúp bạn có bản in đẹp và độ bền máy cao.
  • 1
  • 2

Kiểu máy Hộp mực / Lọ mực Giá
EOS 5D Mark III Kit (EF 24-105 IS USM) GI-790 (Yellow) VND 253,000.00
  GI-790 (Magenta) VND 253,000.00
  GI-790 (Cyan) VND 253,000.00
  GI-790 (Black) VND 253,000.00
JX-210P PG-50 (Pigment Black) Sản phẩm chưa bán tại thị trường Việt Nam
  PG-40 (Pigment Black) VND 506,000.00
PIXMA E410 PG-47 (Pigment Black) VND 198,000.00
  CL-57S (Colour) Sản phẩm chưa bán tại thị trường Việt Nam
PIXMA E460 CL-57 (Colour) VND 385,000.00
PIXMA E500 PG-88 (Pigment Black) VND 357,500.00
  CL-98 (Colour) VND 407,000.00
PIXMA E560 PG-89 (Pigment Black) VND 324,500.00
PIXMA E600 PG-88 (Pigment Black) VND 357,500.00
  CL-98 (Colour) VND 407,000.00
PIXMA G1000 GI-790 (Yellow) VND 253,000.00
  GI-790 (Magenta) VND 253,000.00
  GI-790 (Cyan) VND 253,000.00
  GI-790 (Black) VND 253,000.00
PIXMA G1010 GI-790 (Yellow) VND 253,000.00
  GI-790 (Magenta) VND 253,000.00
  GI-790 (Cyan) VND 253,000.00
  GI-790 (Black) VND 253,000.00
PIXMA G2000 GI-790 (Yellow) VND 253,000.00
  GI-790 (Magenta) VND 253,000.00
  GI-790 (Cyan) VND 253,000.00
  GI-790 (Black) VND 253,000.00
PIXMA G2010 GI-790 (Yellow) VND 253,000.00
  GI-790 (Magenta) VND 253,000.00
  GI-790 (Cyan) VND 253,000.00
  GI-790 (Black) VND 253,000.00
PIXMA G3000 GI-790 (Yellow) VND 253,000.00
  GI-790 (Magenta) VND 253,000.00
  GI-790 (Cyan) VND 253,000.00
  GI-790 (Black) VND 253,000.00
PIXMA G3010 GI-790 (Yellow) VND 253,000.00
  GI-790 (Magenta) VND 253,000.00
  GI-790 (Cyan) VND 253,000.00
  GI-790 (Black) VND 253,000.00
PIXMA G4000 GI-790 (Yellow) VND 253,000.00
  GI-790 (Magenta) VND 253,000.00
  GI-790 (Cyan) VND 253,000.00
  GI-790 (Black) VND 253,000.00
PIXMA G4010 GI-790 (Yellow) VND 253,000.00
  GI-790 (Magenta) VND 253,000.00
  GI-790 (Cyan) VND 253,000.00
  GI-790 (Black) VND 253,000.00
PIXMA MG2170 PG-740XL (Pigment Black) Sản phẩm chưa bán tại thị trường Việt Nam
  PG-740/CL-741 Value Pack Sản phẩm chưa bán tại thị trường Việt Nam
  PG-740 (Pigment Black) VND 407,000.00
  CL-741XL (Colour) Sản phẩm chưa bán tại thị trường Việt Nam
  CL-741 (Colour) VND 583,000.00
PIXMA MG2270 PG-740XL (Pigment Black) Sản phẩm chưa bán tại thị trường Việt Nam
  PG-740/CL-741 Value Pack Sản phẩm chưa bán tại thị trường Việt Nam
  PG-740 (Pigment Black) VND 407,000.00
  CL-741XL (Colour) Sản phẩm chưa bán tại thị trường Việt Nam
  CL-741 (Colour) VND 583,000.00
PIXMA MG2570S PG-745XL (Pigment Black) Sản phẩm chưa bán tại thị trường Việt Nam
  PG-745S (Pigment Black) VND 230,000.00
  PG-745 (Pigment Black) VND 407,000.00
  CL-746XL (Colour) Sản phẩm chưa bán tại thị trường Việt Nam
  CL-746S (Colour) VND 325,000.00
  CL-746 (Colour) VND 627,000.00
PIXMA MG3170 PG-740XL (Pigment Black) Sản phẩm chưa bán tại thị trường Việt Nam
  PG-740/CL-741 Value Pack Sản phẩm chưa bán tại thị trường Việt Nam
  PG-740 (Pigment Black) VND 407,000.00
  CL-741XL (Colour) Sản phẩm chưa bán tại thị trường Việt Nam
  CL-741 (Colour) VND 583,000.00
PIXMA MG3570 PG-740XL (Pigment Black) Sản phẩm chưa bán tại thị trường Việt Nam
  PG-740/CL-741 Value Pack Sản phẩm chưa bán tại thị trường Việt Nam
  PG-740 (Pigment Black) VND 407,000.00
  CL-741XL (Colour) Sản phẩm chưa bán tại thị trường Việt Nam
  CL-741 (Colour) VND 583,000.00
PIXMA MG3670 PG-740XL (Pigment Black) Sản phẩm chưa bán tại thị trường Việt Nam
  PG-740 (Pigment Black) VND 407,000.00
  CL-741XL (Colour) Sản phẩm chưa bán tại thị trường Việt Nam
  CL-741 (Colour) VND 583,000.00
PIXMA MG4170 PG-740XL (Pigment Black) Sản phẩm chưa bán tại thị trường Việt Nam
  PG-740/CL-741 Value Pack Sản phẩm chưa bán tại thị trường Việt Nam
  PG-740 (Pigment Black) VND 407,000.00
  CL-741XL (Colour) Sản phẩm chưa bán tại thị trường Việt Nam
  CL-741 (Colour) VND 583,000.00
PIXMA MG4270 PG-740XL (Pigment Black) Sản phẩm chưa bán tại thị trường Việt Nam
  PG-740/CL-741 Value Pack Sản phẩm chưa bán tại thị trường Việt Nam
  PG-740 (Pigment Black) VND 407,000.00
  CL-741XL (Colour) Sản phẩm chưa bán tại thị trường Việt Nam
  CL-741 (Colour) VND 583,000.00
PIXMA MG5170 PGI-725 Black Twin Pack Sản phẩm chưa bán tại thị trường Việt Nam
  PG-725 (Pigment Black) Sản phẩm chưa bán tại thị trường Việt Nam
  CLI-726 Series Value Pack (CMYK) Sản phẩm chưa bán tại thị trường Việt Nam
  CLI-726 (Yellow) VND 297,000.00
  CLI-726 (Magenta) VND 297,000.00
  CLI-726 (Cyan) VND 297,000.00
  CLI-726 (Black) VND 297,000.00
PIXMA MG5270 PGI-725 Black Twin Pack Sản phẩm chưa bán tại thị trường Việt Nam
  PGI-725 (Pigment Black) VND 330,000.00
  CLI-726 Series Value Pack (CMYK) Sản phẩm chưa bán tại thị trường Việt Nam
  CLI-726 (Yellow) VND 297,000.00
  CLI-726 (Magenta) VND 297,000.00
  CLI-726 (Cyan) VND 297,000.00
  CLI-726 (Black) VND 297,000.00
PIXMA MG5370 PGI-725 Black Twin Pack Sản phẩm chưa bán tại thị trường Việt Nam
  PGI-725 (Pigment Black) VND 330,000.00
  CLI-726 Series Value Pack (CMYK) Sản phẩm chưa bán tại thị trường Việt Nam
  CLI-726 (Yellow) VND 297,000.00
  CLI-726 (Magenta) VND 297,000.00
  CLI-726 (Cyan) VND 297,000.00
  CLI-726 (Black) VND 297,000.00
PIXMA MG5470 PGI-750XL (Pigment Black) Sản phẩm chưa bán tại thị trường Việt Nam
  PGI-750 (Pigment Black) VND 429,000.00
PIXMA MG5570 PGI-750 (Pigment Black) VND 429,000.00
  CLI-751XL (Yellow) VND 374,000.00
  CLI-751XL (Magenta) VND 374,000.00
  CLI-751XL (Cyan) VND 374,000.00
  CLI-751XL (Black) Sản phẩm chưa bán tại thị trường Việt Nam
  CLI-751 (Yellow) VND 374,000.00
  CLI-751 (Magenta) VND 374,000.00
  CLI-751 (Cyan) VND 374,000.00
  CLI-751 (Black) VND 374,000.00
PIXMA MG5670 PGI-750XL (Pigment Black) Sản phẩm chưa bán tại thị trường Việt Nam
  CLI-751XL (Yellow) VND 374,000.00
  CLI-751XL (Magenta) VND 374,000.00
  CLI-751XL (Cyan) VND 374,000.00
  CLI-751XL (Black) Sản phẩm chưa bán tại thị trường Việt Nam
  CLI-751 (Yellow) VND 374,000.00
  CLI-751 (Magenta) VND 374,000.00
  CLI-751 (Cyan) VND 374,000.00
  CLI-751 (Black) VND 374,000.00
PIXMA MG5770 PGI-770XL (Pigment Black) Sản phẩm chưa bán tại thị trường Việt Nam
  PGI-770 (Pigment Black) VND 451,000.00
  CLI-771XL (Yellow) Sản phẩm chưa bán tại thị trường Việt Nam
  CLI-771XL (Magenta) Sản phẩm chưa bán tại thị trường Việt Nam
  CLI-771XL (Cyan) Sản phẩm chưa bán tại thị trường Việt Nam
  CLI-771XL (Black) Sản phẩm chưa bán tại thị trường Việt Nam
  CLI-771 (Yellow) VND 396,000.00
  CLI-771 (Magenta) VND 396,000.00
  CLI-771 (Cyan) VND 396,000.00
  CLI-771 (Black) VND 396,000.00
PIXMA MG6170 PGI-725 Black Twin Pack Sản phẩm chưa bán tại thị trường Việt Nam
  PGI-725 (Pigment Black) VND 330,000.00
  CLI-726 Series Value Pack (CMYK) Sản phẩm chưa bán tại thị trường Việt Nam
  CLI-726 (Yellow) VND 297,000.00
  CLI-726 (Magenta) VND 297,000.00
  CLI-726 (Gray) VND 297,000.00
  CLI-726 (Cyan) VND 297,000.00
  CLI-726 (Black) VND 297,000.00
PIXMA MG6270 PGI-725 Black Twin Pack Sản phẩm chưa bán tại thị trường Việt Nam
  PG-725 (Pigment Black) Sản phẩm chưa bán tại thị trường Việt Nam
  CLI-726 Series Value Pack (CMYK) Sản phẩm chưa bán tại thị trường Việt Nam
  CLI-726 (Yellow) VND 297,000.00
  CLI-726 (Magenta) VND 297,000.00
  CLI-726 (Gray) VND 297,000.00
  CLI-726 (Cyan) VND 297,000.00
  CLI-726 (Black) VND 297,000.00
PIXMA MG6370 PGI-750XL (Pigment Black) Sản phẩm chưa bán tại thị trường Việt Nam
  PGI-750 (Pigment Black) VND 429,000.00
PIXMA MG6470 PGI-750XL (Pigment Black) Sản phẩm chưa bán tại thị trường Việt Nam
  PGI-750 (Pigment Black) VND 429,000.00
PIXMA MG7170 PGI-750XL (Pigment Black) Sản phẩm chưa bán tại thị trường Việt Nam
  PGI-750 (Pigment Black) VND 429,000.00
PIXMA MG7570 PGI-750XL (Pigment Black) Sản phẩm chưa bán tại thị trường Việt Nam
  PGI-750 (Pigment Black) VND 429,000.00
PIXMA MG7770 PGI-770XL (Pigment Black) Sản phẩm chưa bán tại thị trường Việt Nam
  CLI-771XL (Cyan) Sản phẩm chưa bán tại thị trường Việt Nam
  CLI-771 (Yellow) VND 396,000.00
  CLI-771 (Magenta) VND 396,000.00
  CLI-771 (Gray) VND 396,000.00
  CLI-771 (Cyan) VND 396,000.00
  CLI-771 (Black) VND 396,000.00
PIXMA MG8170 PGI-725 Black Twin Pack Sản phẩm chưa bán tại thị trường Việt Nam
  PG-725 (Pigment Black) Sản phẩm chưa bán tại thị trường Việt Nam
  CLI-726 Series Value Pack (CMYK) Sản phẩm chưa bán tại thị trường Việt Nam
  CLI-726 (Yellow) VND 297,000.00
  CLI-726 (Magenta) VND 297,000.00
  CLI-726 (Gray) VND 297,000.00
  CLI-726 (Cyan) VND 297,000.00
  CLI-726 (Black) VND 297,000.00
PIXMA MG8270 PGI-725 Black Twin Pack Sản phẩm chưa bán tại thị trường Việt Nam
  PGI-725 (Pigment Black) VND 330,000.00
  CLI-726 Series Value Pack (CMYK) Sản phẩm chưa bán tại thị trường Việt Nam
  CLI-726 (Yellow) VND 297,000.00
  CLI-726 (Magenta) VND 297,000.00
  CLI-726 (Gray) VND 297,000.00
  CLI-726 (Cyan) VND 297,000.00
  CLI-726 (Black) VND 297,000.00
PIXMA MP145 PG-40/CL-41 Value Pack (PG40 + CL41) Sản phẩm chưa bán tại thị trường Việt Nam
  PG-40 BLACK Twin Pack Sản phẩm chưa bán tại thị trường Việt Nam
  CL-41 (Colour) VND 638,000.00
PIXMA MP198 PG-830 (Pigment Black) VND 407,000.00
  PG-40/CL-41 Value Pack (PG40 + CL41) Sản phẩm chưa bán tại thị trường Việt Nam
  PG-40 BLACK Twin Pack Sản phẩm chưa bán tại thị trường Việt Nam
PIXMA MP237 PG-810XL (Pigment Black) Sản phẩm chưa bán tại thị trường Việt Nam
  PG-810/CL-811 Value Pack (PG-810 + CL-811) Sản phẩm chưa bán tại thị trường Việt Nam
  PG-810 Black Twin Pack Sản phẩm chưa bán tại thị trường Việt Nam
  PG-810 (Pigment Black) VND 440,000.00
  CL-811XL (Colour) Sản phẩm chưa bán tại thị trường Việt Nam
PIXMA MP258 PG-810XL (Pigment Black) Sản phẩm chưa bán tại thị trường Việt Nam
  PG-810/CL-811 Value Pack (PG-810 + CL-811) Sản phẩm chưa bán tại thị trường Việt Nam
  PG-810 Black Twin Pack Sản phẩm chưa bán tại thị trường Việt Nam
  PG-810 (Pigment Black) VND 440,000.00
  CL-811XL (Colour) Sản phẩm chưa bán tại thị trường Việt Nam
PIXMA MP276 PG-810XL (Pigment Black) Sản phẩm chưa bán tại thị trường Việt Nam
  PG-810/CL-811 Value Pack (PG-810 + CL-811) Sản phẩm chưa bán tại thị trường Việt Nam
  PG-810 (Pigment Black) VND 440,000.00
  CL-811XL (Colour) Sản phẩm chưa bán tại thị trường Việt Nam
  CL-811 (Colour) VND 561,000.00
PIXMA MP287 PG-810XL (Pigment Black) Sản phẩm chưa bán tại thị trường Việt Nam
  PG-810/CL-811 Value Pack (PG-810 + CL-811) Sản phẩm chưa bán tại thị trường Việt Nam
  PG-810 Black Twin Pack Sản phẩm chưa bán tại thị trường Việt Nam
  PG-810 (Pigment Black) VND 440,000.00
  CL-811XL (Colour) Sản phẩm chưa bán tại thị trường Việt Nam
PIXMA MP496 PG-810XL (Pigment Black) Sản phẩm chưa bán tại thị trường Việt Nam
  PG-810/CL-811 Value Pack (PG-810 + CL-811) Sản phẩm chưa bán tại thị trường Việt Nam
  PG-810 Black Twin Pack Sản phẩm chưa bán tại thị trường Việt Nam
  CL-811XL (Colour) Sản phẩm chưa bán tại thị trường Việt Nam
PIXMA MP497 PG-810XL (Pigment Black) Sản phẩm chưa bán tại thị trường Việt Nam
  PG-810/CL-811 Value Pack (PG-810 + CL-811) Sản phẩm chưa bán tại thị trường Việt Nam
  PG-810 Black Twin Pack Sản phẩm chưa bán tại thị trường Việt Nam
  PG-810 (Pigment Black) VND 440,000.00
  CL-811XL (Colour) Sản phẩm chưa bán tại thị trường Việt Nam
PIXMA MP558 PGI-820 (Pigment Black) VND 308,000.00
PIXMA MP568 PGI-820 (Pigment Black) VND 308,000.00
PIXMA MP628 PGI-820 (Pigment Black) VND 308,000.00
  CLI-821 (Yellow) VND 286,000.00
  CLI-821 (Magenta) VND 286,000.00
  CLI-821 (Cyan) VND 286,000.00
  CLI-821 (Black) VND 286,000.00
PIXMA MP638 PGI-820 (Pigment Black) VND 308,000.00
PIXMA MP648 PGI-820 (Pigment Black) VND 308,000.00
PIXMA MP988 PGI-820 (Pigment Black) VND 308,000.00
PIXMA MP996 PGI-820 (Pigment Black) VND 308,000.00
  CLI-821 (Yellow) VND 286,000.00
  CLI-821 (Magenta) VND 286,000.00
  CLI-821 (Cyan) VND 286,000.00
  CLI-821 (Black) VND 286,000.00
PIXMA MX328 PG-810XL (Pigment Black) Sản phẩm chưa bán tại thị trường Việt Nam
  PG-810/CL-811 Value Pack (PG-810 + CL-811) Sản phẩm chưa bán tại thị trường Việt Nam
  PG-810 Black Twin Pack Sản phẩm chưa bán tại thị trường Việt Nam
  PG-810 (Pigment Black) VND 440,000.00
  CL-811XL (Colour) Sản phẩm chưa bán tại thị trường Việt Nam
PIXMA MX338 PG-810XL (Pigment Black) Sản phẩm chưa bán tại thị trường Việt Nam
  PG-810/CL-811 Value Pack (PG-810 + CL-811) Sản phẩm chưa bán tại thị trường Việt Nam
  PG-810 Black Twin Pack Sản phẩm chưa bán tại thị trường Việt Nam
  PG-810 (Pigment Black) VND 440,000.00
  CL-811XL (Colour) Sản phẩm chưa bán tại thị trường Việt Nam
PIXMA MX347 PG-810XL (Pigment Black) Sản phẩm chưa bán tại thị trường Việt Nam
  PG-810/CL-811 Value Pack (PG-810 + CL-811) Sản phẩm chưa bán tại thị trường Việt Nam
  PG-810 Black Twin Pack Sản phẩm chưa bán tại thị trường Việt Nam
  PG-810 (Pigment Black) VND 440,000.00
  CL-811XL (Colour) Sản phẩm chưa bán tại thị trường Việt Nam
PIXMA MX357 PG-810XL (Pigment Black) Sản phẩm chưa bán tại thị trường Việt Nam
  PG-810/CL-811 Value Pack (PG-810 + CL-811) Sản phẩm chưa bán tại thị trường Việt Nam
  PG-810 Black Twin Pack Sản phẩm chưa bán tại thị trường Việt Nam
  PG-810 (Pigment Black) VND 440,000.00
  CL-811XL (Colour) Sản phẩm chưa bán tại thị trường Việt Nam
  CL-811 (Colour) VND 561,000.00
PIXMA MX366 PG-810XL (Pigment Black) Sản phẩm chưa bán tại thị trường Việt Nam
  PG-810/CL-811 Value Pack (PG-810 + CL-811) Sản phẩm chưa bán tại thị trường Việt Nam
  PG-810 Black Twin Pack Sản phẩm chưa bán tại thị trường Việt Nam
  PG-810 (Pigment Black) VND 440,000.00
  CL-811XL (Colour) Sản phẩm chưa bán tại thị trường Việt Nam
PIXMA MX377 PG-740XL (Pigment Black) Sản phẩm chưa bán tại thị trường Việt Nam
  PG-740/CL-741 Value Pack Sản phẩm chưa bán tại thị trường Việt Nam
  PG-740 (Pigment Black) VND 407,000.00
  CL-741XL (Colour) Sản phẩm chưa bán tại thị trường Việt Nam
  CL-741 (Colour) VND 583,000.00
PIXMA MX397 PG-740XL (Pigment Black) Sản phẩm chưa bán tại thị trường Việt Nam
  PG-740/CL-741 Value Pack Sản phẩm chưa bán tại thị trường Việt Nam
  PG-740 (Pigment Black) VND 407,000.00
  CL-741XL (Colour) Sản phẩm chưa bán tại thị trường Việt Nam
  CL-741 (Colour) VND 583,000.00
PIXMA MX416 PG-810XL (Pigment Black) Sản phẩm chưa bán tại thị trường Việt Nam
  PG-810/CL-811 Value Pack (PG-810 + CL-811) Sản phẩm chưa bán tại thị trường Việt Nam
  PG-810 Black Twin Pack Sản phẩm chưa bán tại thị trường Việt Nam
  PG-810 (Pigment Black) VND 440,000.00
  CL-811XL (Colour) Sản phẩm chưa bán tại thị trường Việt Nam
PIXMA MX426 PG-810XL (Pigment Black) Sản phẩm chưa bán tại thị trường Việt Nam
  PG-810/CL-811 Value Pack (PG-810 + CL-811) Sản phẩm chưa bán tại thị trường Việt Nam
  PG-810 Black Twin Pack Sản phẩm chưa bán tại thị trường Việt Nam
  PG-810 (Pigment Black) VND 440,000.00
  CL-811XL (Colour) Sản phẩm chưa bán tại thị trường Việt Nam
PIXMA MX437 PG-740XL (Pigment Black) Sản phẩm chưa bán tại thị trường Việt Nam
  PG-740/CL-741 Value Pack Sản phẩm chưa bán tại thị trường Việt Nam
  PG-740 (Pigment Black) VND 407,000.00
  CL-741XL (Colour) Sản phẩm chưa bán tại thị trường Việt Nam
  CL-741 (Colour) VND 583,000.00
PIXMA MX457 PG-740XL (Pigment Black) Sản phẩm chưa bán tại thị trường Việt Nam
  PG-740/CL-741 Value Pack Sản phẩm chưa bán tại thị trường Việt Nam
  PG-740 (Pigment Black) VND 407,000.00
  CL-741XL (Colour) Sản phẩm chưa bán tại thị trường Việt Nam
  CL-741 (Colour) VND 583,000.00
PIXMA MX477 PG-740XL (Pigment Black) Sản phẩm chưa bán tại thị trường Việt Nam
  PG-740/CL-741 Value Pack Sản phẩm chưa bán tại thị trường Việt Nam
  PG-740 (Pigment Black) VND 407,000.00
  CL-741XL (Colour) Sản phẩm chưa bán tại thị trường Việt Nam
  CL-741 (Colour) VND 583,000.00
PIXMA MX497 PG-745XL (Pigment Black) Sản phẩm chưa bán tại thị trường Việt Nam
  PG-745 (Pigment Black) VND 407,000.00
  CL-746XL (Colour) Sản phẩm chưa bán tại thị trường Việt Nam
  CL-746 (Colour) VND 627,000.00
PIXMA MX517 PG-740XL (Pigment Black) Sản phẩm chưa bán tại thị trường Việt Nam
  PG-740/CL-741 Value Pack Sản phẩm chưa bán tại thị trường Việt Nam
  PG-740 (Pigment Black) VND 407,000.00
  CL-741XL (Colour) Sản phẩm chưa bán tại thị trường Việt Nam
  CL-741 (Colour) VND 583,000.00
PIXMA MX527 PG-740XL (Pigment Black) Sản phẩm chưa bán tại thị trường Việt Nam
  PG-740/CL-741 Value Pack Sản phẩm chưa bán tại thị trường Việt Nam
  PG-740 (Pigment Black) VND 407,000.00
  CL-741XL (Colour) Sản phẩm chưa bán tại thị trường Việt Nam
  CL-741 (Colour) VND 583,000.00
PIXMA MX537 PG-740XL (Pigment Black) Sản phẩm chưa bán tại thị trường Việt Nam
  PG-740/CL-741 Value Pack Sản phẩm chưa bán tại thị trường Việt Nam
  PG-740 (Pigment Black) VND 407,000.00
  CL-741XL (Colour) Sản phẩm chưa bán tại thị trường Việt Nam
  CL-741 (Colour) VND 583,000.00
PIXMA MX727 PG-755XXL (Pigment Black) Sản phẩm chưa bán tại thị trường Việt Nam
PIXMA MX7600 PGI-9 (Yellow) VND 407,000.00
  PGI-9 (Photo Black) VND 407,000.00
  PGI-9 (Magenta) VND 407,000.00
  PGI-9 (Cyan) VND 407,000.00
  PGI-9 (Clear) VND 429,000.00
  PGI-7 (Pigment Black) VND 429,000.00
PIXMA MX876 PG-820 (Pigment Black) Sản phẩm chưa bán tại thị trường Việt Nam
  CLI-821 (Yellow) VND 286,000.00
  CLI-821 (Magenta) VND 286,000.00
  CLI-821 (Cyan) VND 286,000.00
  CLI-821 (Black) VND 286,000.00
PIXMA MX886 PGI-725 Black Twin Pack Sản phẩm chưa bán tại thị trường Việt Nam
  PG-725 (Pigment Black) Sản phẩm chưa bán tại thị trường Việt Nam
  CLI-726 Series Value Pack (CMYK) Sản phẩm chưa bán tại thị trường Việt Nam
  CLI-726 (Yellow) VND 297,000.00
  CLI-726 (Magenta) VND 297,000.00
  CLI-726 (Cyan) VND 297,000.00
  CLI-726 (Black) VND 297,000.00
PIXMA MX897 PGI-725 Black Twin Pack Sản phẩm chưa bán tại thị trường Việt Nam
  PG-725 (Pigment Black) Sản phẩm chưa bán tại thị trường Việt Nam
  CLI-726 Series Value Pack (CMYK) Sản phẩm chưa bán tại thị trường Việt Nam
  CLI-726 (Yellow) VND 297,000.00
  CLI-726 (Magenta) VND 297,000.00
  CLI-726 (Cyan) VND 297,000.00
  CLI-726 (Black) VND 297,000.00
PIXMA MX927 PG-755XXL (Pigment Black) Sản phẩm chưa bán tại thị trường Việt Nam
PIXMA PRO-1 PGI-29 (Yellow) VND 968,000.00
  PGI-29 (Red) VND 968,000.00
  PGI-29 (Photo Magenta) VND 968,000.00
  PGI-29 (Photo Cyan) VND 968,000.00
  PGI-29 (Photo Black) VND 968,000.00
  PGI-29 (Matte Black) VND 968,000.00
  PGI-29 (Magenta) VND 968,000.00
  PGI-29 (Light Gray) VND 968,000.00
  PGI-29 (Dark Gray) VND 968,000.00
  PGI-29 (Cyan) VND 968,000.00
  PGI-29 (Chroma Optimizer) VND 968,000.00
PIXMA PRO-10 PGI-72 (Yellow) VND 374,000.00
  PGI-72 (Red) VND 374,000.00
  PGI-72 (Photo Magenta) VND 374,000.00
  PGI-72 (Photo Cyan) VND 374,000.00
  PGI-72 (Photo Black) VND 374,000.00
  PGI-72 (Matte Black) VND 374,000.00
  PGI-72 (Magenta) VND 374,000.00
  PGI-72 (Gray) VND 374,000.00
  PGI-72 (Cyan) VND 374,000.00
  PGI-72 (Chroma Optimizer) VND 374,000.00
PIXMA Pro9000 Mark II CLI-8 Series Value Pack (CMY) Sản phẩm chưa bán tại thị trường Việt Nam
  CLI-8 (Yellow) VND 363,000.00
  CLI-8 (Red) VND 363,000.00
  CLI-8 (Photo Magenta) VND 363,000.00
  CLI-8 (Photo Cyan) VND 363,000.00
  CLI-8 (Magenta) VND 363,000.00
  CLI-8 (Green) VND 363,000.00
  CLI-8 (Cyan) VND 363,000.00
  CLI-8 (Black) VND 363,000.00
PIXMA Pro9500 CLI-9 (Yellow) Sản phẩm chưa bán tại thị trường Việt Nam
  CLI-9 (Red) Sản phẩm chưa bán tại thị trường Việt Nam
  CLI-9 (Photo Magenta) Sản phẩm chưa bán tại thị trường Việt Nam
  CLI-9 (Photo Cyan) Sản phẩm chưa bán tại thị trường Việt Nam
  CLI-9 (Photo Black) Sản phẩm chưa bán tại thị trường Việt Nam
  CLI-9 (Matte Black) Sản phẩm chưa bán tại thị trường Việt Nam
  CLI-9 (Magenta) Sản phẩm chưa bán tại thị trường Việt Nam
  CLI-9 (Green) Sản phẩm chưa bán tại thị trường Việt Nam
  CLI-9 (Cyan) Sản phẩm chưa bán tại thị trường Việt Nam
PIXMA Pro9500 Mark II CLI-9 (Cyan, Photo Cyan, Magenta, Photo Magenta, Yellow, Red, Green, Matte Black, Photo Black, Gray) Sản phẩm chưa bán tại thị trường Việt Nam
PIXMA TS8070 PGI-770XL (Pigment Black) Sản phẩm chưa bán tại thị trường Việt Nam
  PGI-770 (Pigment Black) VND 451,000.00
  CLI-771XL (Yellow) Sản phẩm chưa bán tại thị trường Việt Nam
  CLI-771XL (Yellow) Sản phẩm chưa bán tại thị trường Việt Nam
  CLI-771XL (Magenta) Sản phẩm chưa bán tại thị trường Việt Nam
  CLI-771XL (Magenta) Sản phẩm chưa bán tại thị trường Việt Nam
  CLI-771XL (Gray) Sản phẩm chưa bán tại thị trường Việt Nam
  CLI-771XL (Gray) Sản phẩm chưa bán tại thị trường Việt Nam
  CLI-771XL (Cyan, Magenta, Yellow, Black) Sản phẩm chưa bán tại thị trường Việt Nam
  CLI-771XL (Cyan) Sản phẩm chưa bán tại thị trường Việt Nam
  CLI-771XL (Cyan) Sản phẩm chưa bán tại thị trường Việt Nam
  CLI-771XL (Black) Sản phẩm chưa bán tại thị trường Việt Nam
  CLI-771XL (Black) Sản phẩm chưa bán tại thị trường Việt Nam
  CLI-771 (Yellow) VND 396,000.00
  CLI-771 (Magenta) VND 396,000.00
  CLI-771 (Gray) VND 396,000.00
  CLI-771 (Cyan) VND 396,000.00
  CLI-771 (Black) VND 396,000.00
PIXMA iP100 PGI-35 (Pigment Black) VND 286,000.00
  CL-36 (Colour) Sản phẩm chưa bán tại thị trường Việt Nam
PIXMA iP110 PGI-35 (Pigment Black) VND 286,000.00
  CL-36 (Colour) Sản phẩm chưa bán tại thị trường Việt Nam
PIXMA iP1980 PG-40/CL-41 Value Pack (PG40 + CL41) Sản phẩm chưa bán tại thị trường Việt Nam
  PG-40 BLACK Twin Pack Sản phẩm chưa bán tại thị trường Việt Nam
  PG-40 (Pigment Black) VND 506,000.00
PIXMA iP2680 PG-830 (Pigment Black) VND 407,000.00
  PG-40/CL-41 Value Pack (PG40 + CL41) Sản phẩm chưa bán tại thị trường Việt Nam
  PG-40 BLACK Twin Pack Sản phẩm chưa bán tại thị trường Việt Nam
  PG-40 (Pigment Black) VND 506,000.00
PIXMA iP2770 / iP2772 PG-810/CL-811 Value Pack (PG-810 + CL-811) Sản phẩm chưa bán tại thị trường Việt Nam
  PG-810 Black Twin Pack Sản phẩm chưa bán tại thị trường Việt Nam
  PG-810 (Pigment Black) VND 440,000.00
  CL-811XL (Colour) Sản phẩm chưa bán tại thị trường Việt Nam
PIXMA iP2870S PG-745S (Pigment Black) VND 230,000.00
PIXMA iP3680 PGI-5 (Pigment Black) VND 418,000.00
  CLI-8 (Yellow) VND 363,000.00
  CLI-8 (Magenta) VND 363,000.00
  CLI-8 (Cyan) VND 363,000.00
PIXMA iP4680 PGI-820 (Pigment Black) VND 308,000.00
  CLI-821 (Yellow) VND 286,000.00
  CLI-821 (Magenta) VND 286,000.00
  CLI-821 (Cyan) VND 286,000.00
  CLI-821 (Black) VND 286,000.00
PIXMA iP4760 PGI-820 (Pigment Black) VND 308,000.00
  CLI-821 (Yellow) VND 286,000.00
  CLI-821 (Magenta) VND 286,000.00
  CLI-821 (Cyan) VND 286,000.00
  CLI-821 (Black) VND 286,000.00
PIXMA iP4870 PGI-725 Black Twin Pack Sản phẩm chưa bán tại thị trường Việt Nam
  PGI-725 (Pigment Black) VND 330,000.00
  CLI-726 Series Value Pack (CMYK) Sản phẩm chưa bán tại thị trường Việt Nam
  CLI-726 (Yellow) VND 297,000.00
  CLI-726 (Magenta) VND 297,000.00
  CLI-726 (Cyan) VND 297,000.00
  CLI-726 (Black) VND 297,000.00
PIXMA iP4970 PGI-725 (Pigment Black) VND 330,000.00
  CLI-726 Series Value Pack (CMYK) Sản phẩm chưa bán tại thị trường Việt Nam
  CLI-726 (Yellow) VND 297,000.00
  CLI-726 (Magenta) VND 297,000.00
  CLI-726 (Cyan) VND 297,000.00
  CLI-726 (Black) VND 297,000.00
PIXMA iP7270 PGI-750XL (Pigment Black) Sản phẩm chưa bán tại thị trường Việt Nam
  PGI-750 (Pigment Black) VND 429,000.00
  CLI-751XL (Yellow) VND 374,000.00
  CLI-751XL (Magenta) VND 374,000.00
  CLI-751XL (Cyan) VND 374,000.00
  CLI-751XL (Black) Sản phẩm chưa bán tại thị trường Việt Nam
  CLI-751 (Yellow) VND 374,000.00
  CLI-751 (Magenta) VND 374,000.00
  CLI-751 (Cyan) VND 374,000.00
  CLI-751 (Black) VND 374,000.00
PIXMA iP8770 PGI-750XL (Pigment Black) Sản phẩm chưa bán tại thị trường Việt Nam
  PGI-750 (Pigment Black) VND 429,000.00
  CL-751XL (Cyan) Sản phẩm chưa bán tại thị trường Việt Nam
  CL-751 (Cyan) Sản phẩm chưa bán tại thị trường Việt Nam
PIXMA iX4000 PGI-5 (Pigment Black) VND 418,000.00
  CLI-8 Series Value Pack (CMY) Sản phẩm chưa bán tại thị trường Việt Nam
  CLI-8 (Yellow) VND 363,000.00
  CLI-8 (Magenta) VND 363,000.00
  CLI-8 (Cyan) VND 363,000.00
PIXMA iX6560 PGI-725 (Pigment Black) VND 330,000.00
  CLI-726 Series Value Pack (CMYK) Sản phẩm chưa bán tại thị trường Việt Nam
  CLI-726 (Yellow) VND 297,000.00
  CLI-726 (Magenta) VND 297,000.00
  CLI-726 (Cyan) VND 297,000.00
  CLI-726 (Black) VND 297,000.00
PIXMA iX6770 PGI-755XXL (Pigment Black) Sản phẩm chưa bán tại thị trường Việt Nam
  PGI-750XL (Pigment Black) Sản phẩm chưa bán tại thị trường Việt Nam
  PGI-750 (Pigment Black) VND 429,000.00
PIXMA iX6870 PGI-755XXL (Pigment Black) Sản phẩm chưa bán tại thị trường Việt Nam
  PGI-750XL (Pigment Black) Sản phẩm chưa bán tại thị trường Việt Nam
  PGI-750 (Pigment Black) VND 429,000.00
  CL-751XL (Cyan) Sản phẩm chưa bán tại thị trường Việt Nam
  CL-751 (Cyan) Sản phẩm chưa bán tại thị trường Việt Nam
PIXMA iX7000 PGI-9 (Yellow) VND 407,000.00
  PGI-9 (Photo Black) VND 407,000.00
  PGI-9 (Magenta) VND 407,000.00
  PGI-9 (Cyan) VND 407,000.00
  PGI-9 (Clear) VND 429,000.00
  PGI-7 (Pigment Black) VND 429,000.00
PiXMA MP170 PG-40/CL-41 Value Pack (PG40 + CL41) Sản phẩm chưa bán tại thị trường Việt Nam
  PG-40 BLACK Twin Pack Sản phẩm chưa bán tại thị trường Việt Nam
PiXMA MP228 PG-830 (Pigment Black) VND 407,000.00
  PG-40/CL-41 Value Pack (PG40 + CL41) Sản phẩm chưa bán tại thị trường Việt Nam
  PG-40 BLACK Twin Pack Sản phẩm chưa bán tại thị trường Việt Nam
PiXMA MP245 PG-810XL (Pigment Black) Sản phẩm chưa bán tại thị trường Việt Nam
  PG-810/CL-811 Value Pack (PG-810 + CL-811) Sản phẩm chưa bán tại thị trường Việt Nam
  PG-810 Black Twin Pack Sản phẩm chưa bán tại thị trường Việt Nam
  PG-810 (Pigment Black) VND 440,000.00
PiXMA MP476 PG-830 (Pigment Black) VND 407,000.00
  PG-40/CL-41 Value Pack (PG40 + CL41) Sản phẩm chưa bán tại thị trường Việt Nam
  PG-40 BLACK Twin Pack Sản phẩm chưa bán tại thị trường Việt Nam
  CL-41 (Colour) VND 638,000.00
PiXMA MP486 PG-810XL (Pigment Black) Sản phẩm chưa bán tại thị trường Việt Nam
  PG-810/CL-811 Value Pack (PG-810 + CL-811) Sản phẩm chưa bán tại thị trường Việt Nam
  PG-810 Black Twin Pack Sản phẩm chưa bán tại thị trường Việt Nam
  PG-810 (Pigment Black) VND 440,000.00
  CL-811XL (Colour) Sản phẩm chưa bán tại thị trường Việt Nam
PiXMA MP520 PGI-5 (Pigment Black) VND 418,000.00
  CLI-8 Series Value Pack (CMY) Sản phẩm chưa bán tại thị trường Việt Nam
  CLI-8 (Yellow) VND 363,000.00
  CLI-8 (Magenta) VND 363,000.00
  CLI-8 (Cyan) VND 363,000.00
PiXMA MP545 PGI-820 (Pigment Black) VND 308,000.00
PiXMA MP610 PGI-5 (Pigment Black) VND 418,000.00
  CLI-8 Series Value Pack (CMY) Sản phẩm chưa bán tại thị trường Việt Nam
  CLI-8 (Yellow) VND 363,000.00
  CLI-8 (Magenta) VND 363,000.00
  CLI-8 (Cyan) VND 363,000.00
  CLI-8 (Black) VND 363,000.00
PiXMA MP970 PGI-5 (Pigment Black) VND 418,000.00
  CLI-8 Series Value Pack (CMY) Sản phẩm chưa bán tại thị trường Việt Nam
  CLI-8 (Yellow) VND 363,000.00
  CLI-8 (Photo Magenta) VND 363,000.00
  CLI-8 (Photo Cyan) VND 363,000.00
  CLI-8 (Magenta) VND 363,000.00
  CLI-8 (Cyan) VND 363,000.00
  CLI-8 (Black) VND 363,000.00
PiXMA MX308 PG-830 (Pigment Black) VND 407,000.00
  PG-40/CL-41 Value Pack (PG40 + CL41) Sản phẩm chưa bán tại thị trường Việt Nam
  PG-40 BLACK Twin Pack Sản phẩm chưa bán tại thị trường Việt Nam
  CL-51 (Colour) Sản phẩm chưa bán tại thị trường Việt Nam
PiXMA MX700 PGI-5 (Pigment Black) VND 418,000.00
  CLI-8 Series Value Pack (CMY) Sản phẩm chưa bán tại thị trường Việt Nam
  CLI-8 (Yellow) VND 363,000.00
  CLI-8 (Magenta) VND 363,000.00
  CLI-8 (Cyan) VND 363,000.00
PiXMA MX850 PGI-5 (Pigment Black) VND 418,000.00
  CLI-8 Series Value Pack (CMY) Sản phẩm chưa bán tại thị trường Việt Nam
  CLI-8 (Yellow) VND 363,000.00
  CLI-8 (Magenta) VND 363,000.00
  CLI-8 (Cyan) VND 363,000.00
  CLI-8 (Black) VND 363,000.00
PiXMA Pro9000 CLI-8 Series Value Pack (CMY) Sản phẩm chưa bán tại thị trường Việt Nam
  CLI-8 (Yellow) VND 363,000.00
  CLI-8 (Red) VND 363,000.00
  CLI-8 (Photo Magenta) VND 363,000.00
  CLI-8 (Photo Cyan) VND 363,000.00
  CLI-8 (Magenta) VND 363,000.00
  CLI-8 (Green) VND 363,000.00
  CLI-8 (Cyan) VND 363,000.00
  CLI-8 (Black) VND 363,000.00
PiXMA iP1880 PG-830 (Pigment Black) VND 407,000.00
  PG-40/CL-41 Value Pack (PG40 + CL41) Sản phẩm chưa bán tại thị trường Việt Nam
  PG-40 BLACK Twin Pack Sản phẩm chưa bán tại thị trường Việt Nam
  PG-40 (Pigment Black) VND 506,000.00
  CL-41 (Colour) VND 638,000.00
PiXMA iP2200 PG-50 (Pigment Black) Sản phẩm chưa bán tại thị trường Việt Nam
  PG-40/CL-41 Value Pack (PG40 + CL41) Sản phẩm chưa bán tại thị trường Việt Nam
  PG-40 BLACK Twin Pack Sản phẩm chưa bán tại thị trường Việt Nam
  PG-40 (Pigment Black) VND 506,000.00
  CL-51 (Colour) Sản phẩm chưa bán tại thị trường Việt Nam
  CL-41 (Colour) VND 638,000.00
PiXMA iP2580 PG-830 (Pigment Black) VND 407,000.00
  PG-40/CL-41 Value Pack (PG40 + CL41) Sản phẩm chưa bán tại thị trường Việt Nam
  PG-40 BLACK Twin Pack Sản phẩm chưa bán tại thị trường Việt Nam
  PG-40 (Pigment Black) VND 506,000.00
  CL-831 (Colour) VND 550,000.00
  CL-41 (Colour) VND 638,000.00
PiXMA iP3300 PGI-5 (Pigment Black) VND 418,000.00
  CLI-8 Series Value Pack (CMY) Sản phẩm chưa bán tại thị trường Việt Nam
  CLI-8 (Yellow) VND 363,000.00
  CLI-8 (Magenta) VND 363,000.00
  CLI-8 (Cyan) VND 363,000.00
  CLI-8 (Black) VND 363,000.00
PiXMA iP3500 PGI-5 (Pigment Black) VND 418,000.00
  CLI-8 Series Value Pack (CMY) Sản phẩm chưa bán tại thị trường Việt Nam
  CLI-8 (Yellow) VND 363,000.00
  CLI-8 (Magenta) VND 363,000.00
  CLI-8 (Cyan) VND 363,000.00
  CLI-8 (Black) VND 363,000.00
PiXMA iP4500 CLI-8 Series Value Pack (CMY) Sản phẩm chưa bán tại thị trường Việt Nam
  CLI-8 (Yellow) VND 363,000.00
  CLI-8 (Magenta) VND 363,000.00
  CLI-8 (Cyan) VND 363,000.00
  CLI-8 (Black) VND 363,000.00
PiXMA iX5000 PGI-5 (Pigment Black) VND 418,000.00
  CLI-8 Series Value Pack (CMY) Sản phẩm chưa bán tại thị trường Việt Nam
  CLI-8 (Yellow) VND 363,000.00
  CLI-8 (Magenta) VND 363,000.00
  CLI-8 (Cyan) VND 363,000.00
imagePROGRAF PRO-500 PFI-50 (Yellow) VND 1,870,000.00
  PFI-50 (Red) VND 1,870,000.00
  PFI-50 (Photo Magenta) VND 1,870,000.00
  PFI-50 (Photo Gray) VND 1,870,000.00
  PFI-50 (Photo Cyan) VND 1,870,000.00
  PFI-50 (Photo Black) VND 1,870,000.00
  PFI-50 (Matte Black) VND 1,870,000.00
  PFI-50 (Magenta) VND 1,870,000.00
  PFI-50 (Gray) VND 1,870,000.00
  PFI-50 (Cyan) VND 1,870,000.00
  PFI-50 (Chroma Optimizer) VND 1,870,000.00
  PFI-50 (Blue) VND 1,870,000.00
  MC-20 (Maintenance Cartridge) Sản phẩm chưa bán tại thị trường Việt Nam
Thông tin tham khảo tóm tắt. Xem thêm trong chi tiết thông số kỹ thuật sản phẩm. Tất cả giá trên theo giá lẻ VND