Promotions

Khuyến mãi

Trình duyệt theo sản phẩm

Xem tất cả khuyến mãi  |  Máy ảnh ống kính rời  |  Máy ảnh du lịch

Máy ảnh ống kính rời

Từ Đến . Last redemption date is
 • Kích thước bộ lọc: 49mm
 • Khẩu độ tối đa: f/1.8
 • Động cơ bước STM
Đọc thêmWhere and How to Buy - Promotions - Canon Vietnam - Personal

HÈ VUI RỘN RÀNG, NGẬP TRÀN QUÀ TẶNG: TỪ 25/04/2017 ĐẾN 07/06/2017

Quà tặng: Thẻ cào điện thoại trị giá 200,000 đ
VND 2,895,000
 • Dual Pixel CMOS AF
 • Lấy nét Tự động 45 điểm chữ thập
 • Wi-Fi/NFC và Bluetooth Low Energy
Đọc thêmWhere and How to Buy - Promotions - Canon Vietnam - Personal

HÈ VUI RỘN RÀNG, NGẬP TRÀN QUÀ TẶNG: TỪ 25/04/2017 ĐẾN 07/06/2017

Quà tặng: Thẻ cào điện thoại trị giá 500,000 đ
VND 34,200,000
 • Dual Pixel CMOS AF
 • Lấy nét Tự động 45 điểm chữ thập
 • Wi-Fi/NFC và Bluetooth Low Energy
Đọc thêmWhere and How to Buy - Promotions - Canon Vietnam - Personal

HÈ VUI RỘN RÀNG, NGẬP TRÀN QUÀ TẶNG: TỪ 25/04/2017 ĐẾN 07/06/2017

Quà tặng: Thẻ cào điện thoại trị giá 500,000 đ
VND 26,680,000
 • Dual Pixel CMOS AF
 • Lấy nét Tự động 45 điểm chữ thập
 • Wi-Fi/NFC và Bluetooth Low Energy
Đọc thêmWhere and How to Buy - Promotions - Canon Vietnam - Personal

HÈ VUI RỘN RÀNG, NGẬP TRÀN QUÀ TẶNG: TỪ 25/04/2017 ĐẾN 07/06/2017

Quà tặng: Thẻ cào điện thoại trị giá 500,000 đ
VND 23,000,000
 • Dual Pixel CMOS AF
 • Lấy nét Tự động 45 điểm chữ thập
 • Hỗ trợ Wi-Fi/NFC và công nghệ Bluetooth Low Energy
Đọc thêmWhere and How to Buy - Promotions - Canon Vietnam - Personal

HÈ VUI RỘN RÀNG, NGẬP TRÀN QUÀ TẶNG: TỪ 25/04/2017 ĐẾN 07/06/2017

Quà tặng: Thẻ cào điện thoại trị giá 500,000 đ
VND 27,500,000
 • Dual Pixel CMOS AF
 • Lấy nét Tự động 45 điểm chữ thập
 • Hỗ trợ Wi-Fi/NFC và công nghệ Bluetooth Low Energy
Đọc thêmWhere and How to Buy - Promotions - Canon Vietnam - Personal

HÈ VUI RỘN RÀNG, NGẬP TRÀN QUÀ TẶNG: TỪ 25/04/2017 ĐẾN 07/06/2017

Quà tặng: Thẻ cào điện thoại trị giá 500,000 đ
VND 21,500,000
 • Dual Pixel CMOS AF
 • Lấy nét Tự động 45 điểm chữ thập
 • Hỗ trợ Wi-Fi/NFC và công nghệ Bluetooth Low Energy
Đọc thêmWhere and How to Buy - Promotions - Canon Vietnam - Personal

HÈ VUI RỘN RÀNG, NGẬP TRÀN QUÀ TẶNG: TỪ 25/04/2017 ĐẾN 07/06/2017

Quà tặng: Thẻ cào điện thoại trị giá 500,000 đ
VND 18,000,000
 • 24MP APS-C CMOS + DIGIC 6
 • Bộ cảm biến lấy nét nhạy với 45 điểm AF chữ thập
 • Dual Pixel CMOS AF
Đọc thêmWhere and How to Buy - Promotions - Canon Vietnam - Personal

HÈ VUI RỘN RÀNG, NGẬP TRÀN QUÀ TẶNG: TỪ 25/04/2017 ĐẾN 07/06/2017

Quà tặng: Thẻ cào điện thoại trị giá 500,000 đ
VND 27,900,000
 • 24MP APS-C CMOS + DIGIC 6
 • Bộ cảm biến lấy nét nhạy với 45 điểm AF chữ thập
 • Dual Pixel CMOS AF
Đọc thêmWhere and How to Buy - Promotions - Canon Vietnam - Personal

HÈ VUI RỘN RÀNG, NGẬP TRÀN QUÀ TẶNG: TỪ 25/04/2017 ĐẾN 07/06/2017

Quà tặng: Thẻ cào điện thoại trị giá 500,000 đ
VND 31,000,000
 • 24MP APS-C CMOS + DIGIC 6
 • Bộ cảm biến lấy nét nhạy với 45 điểm AF chữ thập
 • Dual Pixel CMOS AF
Đọc thêmWhere and How to Buy - Promotions - Canon Vietnam - Personal

HÈ VUI RỘN RÀNG, NGẬP TRÀN QUÀ TẶNG: TỪ 25/04/2017 ĐẾN 07/06/2017

Quà tặng: Thẻ cào điện thoại trị giá 500,000 đ
VND 38,000,000
 • 24MP APS-C CMOS + DIGIC 6
 • Bộ cảm biến lấy nét nhạy với 45 điểm AF chữ thập
 • Dual Pixel CMOS AF
Đọc thêmWhere and How to Buy - Promotions - Canon Vietnam - Personal

HÈ VUI RỘN RÀNG, NGẬP TRÀN QUÀ TẶNG: TỪ 25/04/2017 ĐẾN 07/06/2017

Quà tặng: Thẻ cào điện thoại trị giá 500,000 đ
VND 39,000,000
 • Cảm biến CMOS APS-C 24.2 megapixel
 • Hệ thống lấy nét lai (Hybrid CMOS AF III)
 • Màn hình chạm LCD có thể lật góc 180° /45°
Đọc thêmWhere and How to Buy - Promotions - Canon Vietnam - Personal

HÈ VUI RỘN RÀNG, NGẬP TRÀN QUÀ TẶNG: TỪ 25/04/2017 ĐẾN 07/06/2017

Quà tặng: Thẻ cào điện thoại trị giá 200,000 đ
 • Cảm biến APS-C CMOS 24.2-megapixel
 • Công nghệ Hybrid CMOS AF III
 • Màn hình cảm ứng LCD có thể lật 180° /45°
Đọc thêmWhere and How to Buy - Promotions - Canon Vietnam - Personal

HÈ VUI RỘN RÀNG, NGẬP TRÀN QUÀ TẶNG: TỪ 25/04/2017 ĐẾN 07/06/2017

Quà tặng: Thẻ cào điện thoại trị giá 200,000 đ
VND 15,500,000
 • Cảm biến APS-C CMOS 24.2-megapixel
 • Công nghệ Hybrid CMOS AF III
 • Màn hình cảm ứng LCD có thể lật 180° /45°
Đọc thêmWhere and How to Buy - Promotions - Canon Vietnam - Personal

HÈ VUI RỘN RÀNG, NGẬP TRÀN QUÀ TẶNG: TỪ 25/04/2017 ĐẾN 07/06/2017

Quà tặng: Thẻ cào điện thoại trị giá 200,000 đ
VND 15,500,000
 • Cảm biến APS-C CMOS 24.2-megapixel
 • Công nghệ Hybrid CMOS AF III
 • Màn hình cảm ứng LCD có thể lật 180° /45°
Đọc thêmWhere and How to Buy - Promotions - Canon Vietnam - Personal

HÈ VUI RỘN RÀNG, NGẬP TRÀN QUÀ TẶNG: TỪ 25/04/2017 ĐẾN 07/06/2017

Quà tặng: Thẻ cào điện thoại trị giá 200,000 đ
VND 21,900,000
 • Cảm ứng APS-C CMOS 24.2 megapixel (công nghệ lấy nét tự động cảm biến CMOS điểm ảnh kép)
 • Bộ xử lý ảnh DIGIC 7, hỗ trợ ISO 100 - 25600
 • Ống ngắm điện tử OLED loại 0.39, xấp xỉ 2.36 triệu điểm ảnh
Đọc thêmWhere and How to Buy - Promotions - Canon Vietnam - Personal

HÈ VUI RỘN RÀNG, NGẬP TRÀN QUÀ TẶNG: TỪ 25/04/2017 ĐẾN 07/06/2017

Quà tặng: Đầu chuyển adapter EF của máy EOS M
VND 24,500,000
 • Cảm ứng APS-C CMOS 24.2 megapixel (công nghệ lấy nét tự động cảm biến CMOS điểm ảnh kép)
 • Bộ xử lý ảnh DIGIC 7, hỗ trợ ISO 100 - 25600
 • Ống ngắm điện tử OLED loại 0.39, xấp xỉ 2.36 triệu điểm ảnh
Đọc thêmWhere and How to Buy - Promotions - Canon Vietnam - Personal

HÈ VUI RỘN RÀNG, NGẬP TRÀN QUÀ TẶNG: TỪ 25/04/2017 ĐẾN 07/06/2017

Quà tặng: Đầu chuyển adapter EF của máy EOS M
VND 26,900,000
 • Cảm ứng APS-C CMOS 24.2 megapixel (công nghệ lấy nét tự động cảm biến CMOS điểm ảnh kép)
 • Bộ xử lý ảnh DIGIC 7, hỗ trợ ISO 100 - 25600
 • Ống ngắm điện tử OLED loại 0.39, xấp xỉ 2.36 triệu điểm ảnh
Đọc thêmWhere and How to Buy - Promotions - Canon Vietnam - Personal

HÈ VUI RỘN RÀNG, NGẬP TRÀN QUÀ TẶNG: TỪ 25/04/2017 ĐẾN 07/06/2017

Quà tặng: Đầu chuyển adapter EF của máy EOS M
VND 33,900,000
 • Cảm biến APS-C CMOS 24,2 megapixel và DIGIC 7
 • Dual Pixel CMOS AF
 • Full HD 50p/60p
Đọc thêmWhere and How to Buy - Promotions - Canon Vietnam - Personal

HÈ VUI RỘN RÀNG, NGẬP TRÀN QUÀ TẶNG: TỪ 25/04/2017 ĐẾN 07/06/2017

Quà tặng: Đầu chuyển adapter EF của máy EOS M
VND 20,500,000
 • Cảm biến APS-C CMOS 24,2 megapixel và DIGIC 7
 • Dual Pixel CMOS AF
 • Full HD 50p/60p
Đọc thêmWhere and How to Buy - Promotions - Canon Vietnam - Personal

HÈ VUI RỘN RÀNG, NGẬP TRÀN QUÀ TẶNG: TỪ 25/04/2017 ĐẾN 07/06/2017

Quà tặng: Đầu chuyển adapter EF của máy EOS M
VND 27,500,000
 • Cảm biến APS-C CMOS 24,2 megapixel và DIGIC 7
 • Dual Pixel CMOS AF
 • Full HD 50p/60p
Đọc thêmWhere and How to Buy - Promotions - Canon Vietnam - Personal

HÈ VUI RỘN RÀNG, NGẬP TRÀN QUÀ TẶNG: TỪ 25/04/2017 ĐẾN 07/06/2017

Quà tặng: Đầu chuyển adapter EF của máy EOS M
VND 17,600,000

Máy ảnh du lịch

Từ Đến . Last redemption date is
 • Zoom quang học 5x
 • Bộ cảm biến CMOS 1,5’’ có độ nhạy cao 12.1 megapixels
 • Ống kính khẩu độ lớn f/2.0 – f/3.9
Đọc thêmWhere and How to Buy - Promotions - Canon Vietnam - Personal

HÈ VUI RỘN RÀNG, NGẬP TRÀN QUÀ TẶNG: TỪ 25/04/2017 ĐẾN 07/06/2017

Quà tặng: Thẻ cào điện thoại trị giá 200,000 đ
VND 18,900,000
 • Cảm biến CMOS 1.0 inch và ống zoom quang học 25x (24-600mm)
 • Chức năng hỗ trợ khung hình Zoom Framing Assist dành cho cả chụp ảnh tĩnh và ghi hình.
 • Cảm biến chống rung mạnh mẽ và chất lượng ghi hình cao.
Đọc thêmWhere and How to Buy - Promotions - Canon Vietnam - Personal

HÈ VUI RỘN RÀNG, NGẬP TRÀN QUÀ TẶNG: TỪ 25/04/2017 ĐẾN 07/06/2017

Quà tặng: Thẻ cào điện thoại trị giá 200,000 đ
VND 22,500,000
 • Cảm biến CMOS 1.0 inch và ống zoom quang học 4.2x (24-100mm)
 • Ống ngắm EVF với 2,360,000-điểm ảnh và màn hình cảm ứng LCD xoay lật 3.0"
 • Quay phim full HD 60p, tương thích với định dạng MP4. Hỗ trợ chức năng Tự động cân bằng (Auto Level)
Đọc thêmWhere and How to Buy - Promotions - Canon Vietnam - Personal

HÈ VUI RỘN RÀNG, NGẬP TRÀN QUÀ TẶNG: TỪ 25/04/2017 ĐẾN 07/06/2017

Quà tặng: Thẻ cào điện thoại trị giá 200,000 đ
VND 17,900,000
 • Bộ xử lý Hình ảnh DIGIC 7 MỚI + cảm biến CMOS loại 1.0 inch
 • Zoom quang học 4.2x 24 - 100mm (tương đương 35mm), ống kính f/1.8 - f/2.8
 • Màn hình LCD cảm ứng loại nghiêng 3.0 inch (nghiêng lên 180° và nghiêng xuống 45°)
 • Có khả năng kết nối Wi-Fi và NFC
Đọc thêmWhere and How to Buy - Promotions - Canon Vietnam - Personal

HÈ VUI RỘN RÀNG, NGẬP TRÀN QUÀ TẶNG: TỪ 25/04/2017 ĐẾN 07/06/2017

Quà tặng: Thẻ cào điện thoại trị giá 200,000 đ
VND 18,630,000
 • Bộ xử lý ảnh DIGIC7
 • Cảm biến CMOS 20.1 megapixel loại 1.0 inch và Zoom quang học 3x (28-84 mm)
 • Thân máy nhỏ gọn trong lòng bàn tay với trọng lượng 206g với tấm màn hình LCD 3.0 inch
 • Khả năng kết nối Wi-Fi/NFC/Bluetooth
Đọc thêmWhere and How to Buy - Promotions - Canon Vietnam - Personal

HÈ VUI RỘN RÀNG, NGẬP TRÀN QUÀ TẶNG: TỪ 25/04/2017 ĐẾN 07/06/2017

Quà tặng: Thẻ cào điện thoại trị giá 200,000 đ
VND 13,950,000