Chính sách môi trường

Chính sách QEHS

12 tháng Tư năm 2008

Ban điều hành và toàn thể nhân viên của Canon cam kết tuân thủ trên cả phương diện lý thuyết lẫn thực hành khái niệm Chất Lượng, Môi Trường, Sức Khỏe và An Toàn (QEHS) trong toàn bộ tổ chức của chúng tôi và tuân thủ các quy định liên quan cũng như các yêu cầu khác.

Mục tiêu là thực hiện các hoạt động Bán Hàng, Phân Phối và Dịch vụ cho các thiết bị văn phòng và các thiết bị điện tử khác mang nhãn hiệu Canon theo một phương thức có thể đáp ứng các tiêu chuẩn và yêu cầu của khách hàng. Điều này đóng vai trò then chốt trong triết lý về Sự Hài Lòng cho Khách Hàng của chúng tôi nhằm củng cố niềm tin nơi khách hàng, không ngừng cải thiện Chất Lượng – Năng Suất – Môi Trường – Sức Khỏe – An Toàn, ghi dấu ấn để mang lại sự thấu hiểu và tạo ra những giá trị mới.

Chúng tôi cam kết:
 • phát triển, thực hiện, duy trì và cải thiện Hệ Thống Quản Lý QEHS của công ty
 • gia tăng độ hài lòng của khách hàng bằng cách thỏa mãn các yêu cầu của khách hàng
 • không ngừng nỗ lực để cải thiện quy trình, giảm giá thành và tăng giá trị gia tăng
 • phòng ngừa tai nạn và thương tổn đến sức khỏe, lấy sự an toàn cũng như sức khỏe của tất cả nhân viên làm ưu tiên hàng đầu
 • cải thiện môi trường và chất lượng thông qua việc bảo tồn các nguồn tài nguyên thiên nhiên, giảm thiểu rác thải và phòng ngừa ô nhiễm
 • sắp xếp, cung cấp, duy trì và không ngừng cải thiện hệ thống làm việc an toàn cho tất cả nhân viên
 • lên kế hoạch cho các hoạt động liên quan tới an toàn và phòng ngừa tai nạn
 • thực hiện đầy đủ tập huấn, cung cấp đầy đủ thông tin và hướng dẫn cho các hoạt động về chất lượng, bảo vệ môi trường, an toàn tại nơi làm việc và nguy cơ cho sức khỏe
 • cung cấp tất cả các nguồn lực cần thiết để bảo vệ con người và tài sản
 • đảm bảo tuân thủ các yêu cầu về an toàn môi trường, an toàn nghề nghiệp, sức khỏe, pháp lý cũng như các yêu cầu khác
Cam kết này thể hiện nền tảng cho mọi công việc mà toàn bộ nhân viên công ty thực hiện trong các hoạt động hàng ngày của họ. Điều quan trọng là tất cả nhân viên ý thức được trách nhiệm của họ trong các khía cạnh này và có những đóng góp tích cực cho chất lượng, môi trường, sức khỏe, sự an toàn và thịnh vượng cùng với chính sách này.

Top

Điều lệ về môi trường của tập đoàn Canon

1 tháng Tám năm 2004

Triết lý doanh nghiệp
Kyosei
Doanh nghiệp tăng trưởng và phát triển trong khi vẫn đóng góp cho sự thịnh vượng của thế giới và hạnh phúc của loài người.

Triết lý bảo vệ môi trường
Vì sự thịnh vượng của thế giới và hạnh phúc của loài người, nỗ lực để tối đa hóa hiệu quả sử dụng tài nguyên và đóng góp cho việc tạo ra một xã hội phát triển bền vững.

Các chính sách nền tảng để bảo vệ môi trường
Nỗ lực để hài hòa hóa các lợi ích môi trường và kinh tế trong mọi hoạt động kinh doanh, sản phẩm và dịch vụ (khái niệm EQCD); cung cấp các sản phẩm với ít tác động hơn tới môi trường thông qua các cải tiến sáng tạo về hiệu quả sử dụng tài nguyên, và loại trừ mọi hoạt động chống lại xã hội có thể đe dọa sức khỏe và sự an toàn của loài người cũng như môi trường.
 • Tối ưu hóa tổ chức để thúc đẩy các nỗ lực vì môi trường toàn cầu của Tập đoàn Canon và xúc tiến các hoạt động bảo vệ môi trường cho toàn bộ Tập đoàn
 • Đánh giá các tác động đối với môi trường của toàn bộ vòng đời sản phẩm và khám phá những cách thức giảm thiểu gánh nặng cho môi trường
 • Đẩy mạnh nghiên cứu và phát triển các công nghệ và vật liệu cần thiết cho việc bảo vệ môi trường và chia sẻ thành quả với xã hội
 • Tuân thủ mọi điều luật liên quan ở mỗi quốc gia/khu vực và các yêu cầu khác mà Tập đoàn Canon đã thống nhất với các bên liên quan, thúc đẩy bảo tồn nguồn tài nguyên thiên nhiên và năng lượng và loại trừ mọi chất độc hại trong tất cả hoạt động của doanh nghiệp
 • Khi sản xuất và thu mua các tài nguyên cần thiết, ưu tiên các vật liệu, phụ tùng và sản phẩm có ít tác động hơn tới môi trường
 • Thiết lập một Hệ Thống Quản Lý Môi Trường (EMS) để phòng tránh ô nhiễm và hủy hoại môi trường, đồng thời liên tục giảm gánh nặng lên môi trường
 • Chủ động thông tin cho tấc cả các bên liên quan về tác động môi trường và cập nhật cho họ về tiến bộ của các biện pháp môi trường
 • Nâng cao nhận thức về môi trường của nhân viên và giáo dục để họ chủ động, sáng tạo trong bảo vệ môi trường
 • Duy trì mối quan hệ gắn bó với các chính phủ, cộng đồng, và các bên quan tâm khác, chủ động hỗ trợ và tham gia vào các hành động bảo vệ môi trường


Top
About Canon - Environmental policies - Canon Singapore - Business

Chứng chỉ môi trường: ISO 14001

ISO 14001 dựa trên các tiêu chuẩn quốc tế do Tổ chức Tiêu Chuẩn Hóa Quốc Tế (International Organisation for Standardisation) xây dựng. Tiêu chuẩn này chủ yếu quan tâm tới các hệ thống quản lý môi trường và được trao cho các công ty có ý thức giảm các tác động tiêu cực đối với môi trường trong các hoạt động của họ.

Tháng Tám năm 2006, Canon được trao chứng chỉ ISO 14001 cho Tập Đoàn (Group ISO 14001). Với việc chuyển đổi thành công từ chứng chỉ cho đơn vị đơn lẻ sang chứng chỉ cho toàn tập đoàn, Canon đã thể hiện một chiến lược quản lý môi trường giúp mang lại phát triển bền vững, phù hợp với tên tuổi của tập đoàn Canon Inc. Cũng giống như trụ sở chính của mình, Văn phòng đại diện Canon Singapore tại Việt Nam quan tâm tới những tác động tiềm tàng từ những hoạt động, quy trình, sản phẩm và dịch vụ của mình lên môi trường.

Hiện nay, 47 doanh nghiệp và chi nhánh, 17 văn phòng marketing ở châu Âu, Mỹ và Australia cùng 5 văn phòng ở châu Á (ngoại trừ Nhật Bản) của Canon Inc. đã được trao chứng chỉ ISO 14001 cho toàn tập đoàn. Công ty đã có kế hoạch chuyển đổi hoàn toàn sang chứng chỉ cho toàn tập đoàn, tạo điều kiện bao quát toàn bộ các cơ sở sản xuất ở nước ngoài và các công ty bán hàng vào năm 2007.
Top
About Canon - Environmental policies - Canon Singapore - Business

Chứng chỉ môi trường: Chứng Chỉ Nhãn Xanh (Green Label certification)

Chứng chỉ Nhãn Xanh của Hội đồng Môi Trường Singapore (Singapore Environmental Council) là chứng chỉ được trao cho các sản phẩm thân thiện với môi trường.

Canon Singapore Pte. Ltd.là công ty đầu tiên đạt được Chứng Chỉ Nhãn Xanh cho máy photocopy vào tháng mười một năm 2004. Hiện nay 18 mô đen (imageRUNNER 2200, imageRUNNER 2270, imageRUNNER 2800, imageRUNNER 3300, imageRUNNER 4570, imageRUNNER 5570, imageRUNNER 6570, imageRUNNER 3225, imageRUNNER 3235, imageRUNNER 3245, imageRUNNER 5055, imageRUNNER 5065, imageRUNNER 5075, imageRUNNER C2550i, imageRUNNER C3180i, imageRUNNER C3580i, and imageRUNNER C4580i) đã được chứng nhận nhãn sinh thái. Chứng Chỉ Nhãn Xanh là minh chứng cho phương châm vì môi trường của Canon trong thiết kế và sản xuất sản phẩm.
Top